XXIV. česko-slovenská konference
o trombóze a hemostáze

18. - 20. května 2017
Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis
 
přidat do outlooku

Hlavní témata konference

Krevní destičky

 • ITP Imunitní trombocytopenie
 • HIT Heparinem indukovaná trombocytopenie
 • Protidestičková léčba
 • Vrozené a získané nemoci destiček
 • Nové protidestičkové léky a jejich monitorace

Koagulační faktory a inhibitory

 • Zevní a vnitřní aktivace koagulace
 • Aktivace kontaktní fáze
 • Inhibitory serinových proteáz
 • Fibrinogen a ostatní faktory

Trombotické nemoci

 • Tromboembolická nemoc
 • Antifosfolipidový syndrom
 • Diseminovaná intravaskulární koagulace
 • Těhotenství, hormonální terapie
 • Nádory a trombóza
 • Pediatrie a trombóza
 • Mikropartikule
 • Noviny v léčbě arteriálních a žilních trombóz

Fibrinolýza a proteolýza

 • TAFI
 • Nová trombolytika a jejich složení

Vaskulární biologie

 • Ateroskleróza
 • Aterotrombóza
 • Endotel
 • VWF/VWD a ADAMTS13
 • ADAMTS13
 • TTP a příbuzné choroby

Krvácivé stavy

 • Hemofilie
 • Inhibitory, patogeneze, prevence a léčba
 • Vrozené krvácivé stavy ( s výjimkou v W)
 • Získané krvácivé stavy
 • Krvácivé choroby u žen
 • Nové postupy v léčbě krvácivých stavů
 • Laboratorní vyšetření trombofilních a krvácivých stavů

Léčebná hemafereza

VariaHlavní partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Ostatní vystavovatelé

Abbott Laboratories Beckman Coulter Dispolab Krajský úřad Královéhradeckého kraje MAXIS a.s.