XXIV. česko-slovenská konference
o trombóze a hemostáze

18. - 20. května 2017
Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis
 
přidat do outlooku

Program
 

 

Čtvrtek, 18. 5. 2017

 

MALÝ SÁL

14.00 – 14.15 Zahájení
Malý J., Kubisz P., Dulíček P., Staško J.
14.15 - 15.15 I. POSTGRADUÁLNÍ BLOK
Předsedající: Dulíček P., Ivanová E.
  Malý J.
FRAXIPARIN PO 25 LETECH V KLINICKÉ PRAXI VE FN HK (20 min.)
Ivanová E.

ROLE LMWH U IVF (15 min.)
Dulíček P.

LMWH A NÁDOROVÁ TROMBÓZA (20 min.)
15.15 - 15.30 Přestávka
15.30 – 16.30 II. POSTGRADUÁLNÍ BLOK
Předsedající: Buliková A., Kvasnička T.
  Buliková A.
KATASTROFICKÝ ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM (20 min.)
Kvasnička T., Zenáhlíková Z., Brzežková R., Kvasničková P., Grauová B., Hellerová-Zemanová I.
ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM JAKO KOMPLIKACE V GRAVIDITĚ (15 min.)
Kvasnička J.
TROMBOFILNÍ STAVY A VÝZNAM VYŠETŘOVÁNÍ GENETICKÝCH MUTACÍ (15 min.)
16.30 – 16.40 Přestávka
16.40 – 17.40 III. BLOK – TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE
Předsedající: Gumulec J.
  Gumulec J.
Úvod (5 min.)
Kořístek Z. , Kaspřák D. , Šuláková T. , Kovářová P. , Pulcer M. , Martínek J. , Čermáková Z. , Gumulec J.
DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÁ STRATEGIE PÉČE O PACIENTA S PODEZŘENÍM NA TROMBOTICKOU MIKROANGIOPATII (25 min.)
Šimetka O.
NOVINKY Z OBLASTI PREEKLAMPSIE A HELLP SYNDROMU (25 min.)
18.00 Charitativní běh na 2017 metrů / Sokol Hradec Králové
20.00 Slavnostní zahájení a předávání ocenění Kostel Panny Marie, Nové Adalbertinum
 

Pátek, 19. 5. 2017

 

MALÝ SÁL

8.00 – 9.10 IV. BLOK - HEMAFERÉZY
Předsedající: Gašová Z., Lánská M.
  Lánská M., Bláha M., Krčmová I., Žák P.
EXTRAKORPORÁLNÍ IgE ELIMINACE V LÉČBĚ ASTMATU – PRVNÍ ZKUŠENOSTI (15 min.)
Gašová Z., Bhuiyan-Ludvíková Z. , Böhmová M., Vacková B.
SPECTRA OPTIA – NOVÁ TECHNIKA PRO PŘÍPRAVU PBPC (15 min.)
Lejdarová H., Hohlová S.
LÉČEBNÉ ERYTROCYTAFERÉZY NA SEPARÁTORU SPECTRA OPTIA (10 min.)
Blahutová Š., Hrdličková R., Hradílek P., Čermáková Z.
TPE PŘI RELAPSU PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU NON RESPONZIVNÍCH NA I.V. METHYLPREDNISOLON (10 min.)
Böhmová M., Bhuiyan-Ludvíková Z., Slouková M., Špičková J., Gašová Z.
PŘÍPRAVA K SEPARACI A SEPARACE HAPLOIDENTICKÝCH DÁRCů PBPC V ÚHKT (10 min.)
9.10 – 9.30 Přestávka
9.30 – 10.50 V. BLOK – KRVÁCIVÉ A TROMBOTICKÉ STAVY I.
Předsedající: Dobrotová M., Hluší A.
  Dobrotová M., Ivanková J., Hudeček J., Kubisz P., Škorňová I., Staško J.
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA KRVÁCAVÝCH PORÚCH TROMBOCYTOV (15 min.)
Zenáhlíková Z., Kvasnička T., Brzežková R.
PERIOPERAČNÍ POSTUP PŘI ANTITROMBOTICKÉ TERAPII (10 min.)
Smejkal P., Zavřelová J., Zapletal O., Gadisseur A. P. A., Vangenechten I., Romanová G., Blatný J., Michiels J. J., Penka M.
PFA V DIAGNOSTICE VON WILLEBRANDOVY CHOROBY (10 min.)
Hajšmanová Z., Šigutová P., Lavičková A., Havlová E., Janoušková M., Šlechtová J.
NAŠE ZKUŠENOST S OPAKOVANÝM POUŽITÍM IDARUCIZUMABU PŘI PŘEDÁVKOVÁNÍ DABIGATRANU (10 min.)
Kessler P., Šmrha J., Foltin J., Koudelková P., Poul H., Harudová M.
PREVALENCE PLICNÍ HYPERTENZE PO NEJMÉNĚ 6 MĚSÍCÍCH LÉČBY WARFARINEM PO PLICNÍ EMBOLII (15 min.)
10.50 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.40 ROKITANSKÉHO PŘEDNÁŠKA
Doc. MUDr. Hulíková M.: HEMOSTÁZA A GRAVIDITA
Předsedající: Kvasnička J., Kubisz P., Malý J., Penka M.
11.40 – 12.00 Přestávka
12.00 – 13.00 SYMPOZIUM ROCHE KVALITNÍ ŽIVOT S HEMOFILIÍ S INHIBITOREM I BEZ...
Předsedající: Blatný J.
  Blatný J.
JAK POSUZOVAT KVALITU ŽIVOTA U OSOB S HEMOFILIÍ? (15 min.)
Hrdličková R.
I KDYŽ S HEMOFILIÍ PŘESTO KVALITNĚ... (15 min.)
Dulíček P.
KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ V KRÁLOVOHRADECKÉM KRAJI, VČERA, DNES A ZÍTRA
(15 min.)
Panelová diskuse... (15 min.)
13.00 – 14.10 VI. BLOK – KRVÁCIVÉ A TROMBOTICKÉ STAVY II.
Předsedající: Matýšková M., Staško J.
  Hollý P., Dobrotová M., Ivanková J., Stančiaková L., Staško J., Kubisz P.
PORUCHA AGREGÁCIE TROMBOCYTOV AKO PRÍČINA KOMPLIKÁCIÍ V GRAVIDITE: VLASTNÉ KLINICKÉ SKÚSENOSTI (10 min.)
Grešíková M., Sýkora P., Dolníková D., Haviar D., Riedel R.
CIEVNE MOZGOVÉ PRÍHODY U DETÍ A ÚSKALIA ICH LIEČBY (15 min.)
Staško J., Ivanková J., Dobrotová M., Hollý P., Sokol J., Škereňová M., Kubisz P.
SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY JEHO VÝSKUMU (20 min.)
14.10 – 14.30 Přestávka
14.30 – 15.15 SYMPOZIUM BAYER RIVAROXABAN – VÍCE NEŽ 4 ROKY ZKUŠENOSTÍ V LÉČBĚ HŽT
Předsedající: Kvasnička J.
  Kvasnička T.
JAK POSTUPOVAT S TERAPIÍ NOAC U RECIDIVUJÍCÍ TEN
Dulíček P.
RIVAROXABAN A HIT, POPIS PŘÍPADU
15.15 – 15.30 Přestávka
15.30 – 16.15 SYMPOZIUM BOEHRINGER INGELHEIM
  Dulíček P.
ŘEŠENÍ EMERGENTNÍCH STAVŮ U ANTIKOAGULOVANÝCH PACIENTŮ (REVERSE AD, MECHANISMUS ÚČINKU IDARUCIZUMABU, MANAGEMENT TĚCHTO PACIENTŮ VE FNHK)
Malý R.
ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE ŽILNÍ TROMBÓZY A PLICNÍ EMBOLIE V ROCE 2017
16.15 – 16.35 Přestávka
16.35 – 17.20 SYMPOZIUM MSD LIXIANA - NOVÝ NOAC JEDNOU DENNĚ
Předsedající: Dulíček P.
  Kořínek J.
NEJNOVĚJŠÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U FIBRILACE SÍNÍ
Dulíček P.
EDOXABAN V LÉČBĚ VENÓZNÍHO TROMBOEMBOLIZMU
20.00 Společenský večer Aldis (placená akce)
 

ELIŠČIN SÁL

8.00 – 9.10 VII. BLOK – PROFYLAXE TROMBÓZY A NOAC
Předsedající: Kessler P., Slavík L.
  Slavík L., Lukeš J., Zhánělová M., Němcová M., Úlehlová J., Procházková J., Hluší A., Palová M.,Václavík J.
STANOVENÍ NOAC POMOCÍ HPLC MS/MS A POROVNÁNÍ S FUNČNÍMI KOAGULAČNÍMI TESTY (10 min.)
Vrtěl P., Slavík L., Vodička R., Procházka M., Procházková J., Vrtěl R., Úlehlová J.
APLIKACE METODOLOGIE MASIVNÍHO PARALELNÍHO SEKVENOVÁNÍ DO VYHLEDÁVÁNÍ VZÁCNÝCH GENETICKÝCH VARIANT U TROMBOFILNÍCH STAVŮ (10 min.)
Hluší A., Slavík L., Palová M., Úlehlová J.
GENERACE TROMBINU U PACIENTŮ S MYELOFIBRÓZOU (10 min.)
Kessler P.
PROFYLAXE TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (15 min.)
Romanová G., Smejkal P., Burda J., Polák P., Kamelander J., Šlechtová J., Buliková A., Kissová J., Michalcová J., Penka M.
NÁHRADY KOLENNÍCH A KYČELNÍCH KLOUBŮ U PACIENTŮ S HEMOFILIÍ VE FN BRNO (10 min.)
9.10 – 9.30 Přestávka
9.30 – 10.50 VIII. BLOK - ANGIOLOGIE
Předsedající: Malý R., Roček M.
  Roček M., Pádr R., Zimolová P:
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH ILEOFEMORÁLNÍCH ŽILNÍCH UZÁVĚRŮ (20 min.)
Malý R., Raupach J., Chovanec V., Guňka I.
KAVÁLNÍ FILTRY PŘI KONTRAINDIKACI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY ŽILNÍHO TROMBOEMBOLISMU (15 min.)
Raupach J., Chovanec V., Lojík M., Renc O., Krajina A.
ENDOVASKULÁRNÍ MOŽNOSTI LÉČBY ŽIVOTOHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ PŘI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ (15 min.)
Hirmerová J., Mlíková-Seidlerová J., Šubrt I., Šlechtová J.
VYŠETŘENÍ TROMBOFILIE PO PRVNÍ TROMBOEMBOLICKÉ PŘÍHODĚ - SROVNÁNÍ NÁLEZŮ U SELEKTOVANÝCH A NESELEKTOVANÝCH PACIENTŮ (15 min.)
10.50 – 11.00 Přestávka
13.00 – 14.10 IX. BLOK – IMUNITNÍ TROMBOCYTOPENIE
Sponzorováno / podpořeno společností Amgen
Předsedající: Červínek L., Košťál M.
  Červínek L.
AKTUALIZOVANÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU IMUNITNÍ TROMBOCYTOPENIE (20 min.)
Konířová E., Trněný M.
SOUČASNÝ NÁHLED NA PATOFYZIOLOGII ITP - NOVÉ TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI (20 min.)
Košťál M.
TERAPIE IMUNNÍ TROMBOCYTOPENIE TPO MIMETIKY (20 min.)
15.30 – 16.15 SYMPOSIUM SHIRE – FEIBA V LÉČBĚ PACIENTŮ S HEMOFILIÍ A INHIBITOREM - 40 LET KLINICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
Předsedající: Dulíček P.
  Blatný J.
FEIBA – ÚČINNÁ PREVENCE KRVÁCENÍ V PRŮBĚHU IMUNOTOLERANČNÍ LÉČBY U DĚTÍ, KAZUISTIKA
Komrska V.
NAŠE ZKUŠENOSTI S DLOUHODOBOU PROFYLAKTICKOU LÉČBOU PŘÍPRAVKEM FEIBA U DĚTÍ, KAZUISTIKA
Smejkal P.
FEIBA NAPŘÍČ INDIKACEMI – ZKUŠENOSTI Z NAŠEHO PRACOVIŠTĚ
Ivanová E.
FEIBA V LÉČBĚ ZÍSKANÉ HEMOFILIE NA NAŠEM PRACOVIŠTI
 

Sobota, 20. 5. 2017

 

MALÝ SÁL

8.30 – 9.50 XI. BLOK - KAZUISTIKY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE
Předsedající: Malý R.
9.50 – 10.10 Přestávka
10.10 – 11.30 XII. BLOK - KAZUISTIKY Z KLINICKÉ PRAXE S HLASOVÁNÍM - 3 CASE REPORTY
Předsedající: Dulíček P.
11.30 Zakončení konference


Hlavní partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Ostatní vystavovatelé

Abbott Laboratories Beckman Coulter Dispolab Krajský úřad Královéhradeckého kraje MAXIS a.s.