XXIV. česko-slovenská konference
o trombóze a hemostáze

18. - 20. května 2017
Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis
 
přidat do outlooku

Postery

K umístění posteru je k dispozici plocha: 150 cm výška x 100 cm šířka, kobercový podklad, připevnění špendlíky.

Postery budou vystaveny po celou dobu konference.

Upozorňujeme, že autoři posterů musí být řádně zaregistrováni a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, učiňte tak co nejdříve prostřednictvím on-line formuláře.

LABSKÝ SÁL

Postery budou vystaveny po celou dobu konání konference.

P1 Bláha M, Martinková J, Filip S, Lánská M, Kubeček O, Hodek M, Žák P.
ÚČINNOST FILTRACE PLAZMY PŘI ŘÍZENÉ ELIMINACI PEGYLOVANÉHO DOXORUBICÍNU
P2 Cieslarová H., Mrovcová L.
KAZUISTIKA ŽENY S HELLP SYNDROMEM
P3 Fenclová T., Provazníková D., Matýšková M., Obernauerová J., Fenclová E., Mareček F., Salaj P., Hrachovinová I.
DETEKCE KAUZÁLNÍCH MUTACÍ U PACIENTŮ S VROZENÝM NEDOSTATKEM PROTEINU S
P4 Ivanková J., Škereňová M., Dobrotová M., Staško J., Dobrota D.
POLYMORFIZMY PEAR-1, MRVI1 A FENOTYP SPS
P5 Kubrichtová D., Linhartová P., Lhotská E., Křížová O., Baniasová P., Kvasnička T., Kvasnička J.
EDUKACE GRAVIDNÍCH PACIENTEK S APLIKACÍ LMWH V TROMBOTICKÉM CENTRU VFN PRAHA 2
P6 Matýšková M., Šlechtová M., Buliková A., Kissová J., Romanová G., Smejkal P., Penka M.
TROMBÓZY MOZKOVÝCH SPLAVŮ
P7 Nehaj F., Sokol J. , Mokáň M., Kovář F., Ivanková J. , Mokáň M., Staško J.
PROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA AGREGÁCIE TROMBOCYTOV U PACIENTOV UŽÍVAJÚCICH DABIGATRAN
P8 Sadílek P., Tučková G., Dulíček P.
POROVNÁNÍ REAGENCIÍ PRO STANOVENÍ AKTIVITY ANTITROMBINU FIREM HYPHEN BIOMED A DIAGNOSTICA STAGO
P9 Sokol J., Kubisz P., Škereňová M., Chudej J., Plameňová I., Staško J.
MOŽNÁ GENETICKÁ PRÍČINA DOŠTIČKOVEJ HYPERAGREGABILITY U PACIENTOV S ANAMNÉZOU HLBOKEJ VENÓZNEJ TROMBÓZY
P10 Stančiaková L., Dobrotová M., Hollý P., Žolková J., Kubisz P., Staško J.
KRVÁCAVÉ PORUCHY HEMOSTÁZY A TROMBÓZA
P11 Stančiaková L., Dobrotová M., Jedináková Z., Hollý P., Škorňová I., Kořínková Ľ., Štefaniková A., Duraj L., Žolková J. , Vadelová Ľ. , Danko J., Kubisz P., Staško J.
DYNAMIKA ZMIEN HEMOSTÁZY V PRIEBEHU VYSOKORIZIKOVEJ TEHOTNOSTI
P12 Stančiaková L., Dobrotová M., Jedináková Z., Hollý P., Štefaniková A., Duraj L., Vadelová Ľ., Danko J., Kubisz P., Staško J.
VENÓZNY TROMBOEMBOLIZMUS U PACIENTOK S VYSOKORIZIKOVOU TEHOTNOSŤOU
P13 Syrůčková A., Kettnerová K., Bílková J., Králová J., Darebníček L., Kvasnička T., Kvasnička J.
TESTOVÁNÍ AKTIVITY KREVNÍCH DESTIČEK VE VYBRANÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVCÍCH
P14 Škorňová I., Agricolová Ľ., Bernátová J., Staško J., Kubisz P.
NAŠE SKÚSENOSTI S VYUŽITÍM PREANALYTICKEJ KONTROLY VZORKY POMOCOU KOAGULOMETRA
P15 Vadelová Ľ, Ivanková J., Kubisz P., Staško J.
STANOVENIE PROKOAGULAČNEJ AKTIVITY MIKROPARTIKÚL U PACIENTOV S TROMBOFÍLIOU
P16 Žolková J., Ivanková J., Dobrotová M., Staško J., Kubisz P., Dobrota D.
SÚ VYSOKÉ PLAZMATICKÉ KONCENTRÁCIE FVIII A FIX RIZIKOVÝM FAKTOROM TROMBOEMBOLIZMU?
P17 Kaspřák D., Kořístek Z., Navrátil M., Šimetka O., Richterová P., Gumulec J.
VYBRANÉ PŘÍPADY TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Z KLINICKÉ PRAXE KHO FNO


Hlavní partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Ostatní vystavovatelé

Abbott Laboratories Beckman Coulter Dispolab Krajský úřad Královéhradeckého kraje MAXIS a.s.